Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η ποινική αντίδραση απέναντι στις ψυχοδραστικές ουσίες στην Ελλάδα

Σήμερα η Ε.Ε. και η Ελλάδα υιοθετούν μια διαχειριστική προσέγγιση στον τομέα της αντεγκληματικής πολιτικής για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Εμπνέονται, δηλαδή, από τη γενική ιδέα ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα δυσεπίλυτο, που σχετίζεται με τη σοβαρή εγκληματικότητα, το οργανωμένο έγκλημα και η αντιμετώπισή του, αν και κρίνεται αναγκαίο να αναπτύσσεται κατά περίπτωση (διαφορετικές ρυθμίσεις για το οργανωμένο έγκλημα, διαφορετικές για μικρο-διακινητές και χρήστες), θα πρέπει να προτάσσει τη συνεργασία των κρατών σε ζητήματα ασφάλειας και δικαιοσύνης.